பகுத்தறிவாளர் கழகம் மாநில புதிய பொறுப்பாளர்கள் (சென்னையிலுள்ளவர்கள் மட்டும்) சந்தித்து வாழ்த்து

பகுத்தறிவாளர் கழகம் மாநில புதிய பொறுப்பாளர்கள் (சென்னையிலுள்ளவர்கள் மட்டும்) தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர், திக துணைத்தலைவர் கவிஞர், பொதுச்செயலாளர் அன்புராஜ், பொருளாளர் குமரேசன் ஆகியோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றோம்

பகுத்தறிவாளர் கழகம் மாநில புதிய பொறுப்பாளர்கள் (சென்னையிலுள்ளவர்கள் மட்டும்) தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர், திக துணைத்தலைவர் கவிஞர், பொதுச்செயலாளர் அன்புராஜ், பொருளாளர் குமரேசன் ஆகியோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றோம்