பகுத்தறிவாளர் கழகம், பகுத்தறிவு ஆசிரியரணி , பகுத்தறிவு எழுத்தாளர் மன்றம் மாநில கலந்துரையாடல் கூட்டம்