நாகப்பட்டினம் மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம் நடத்தும் கலந்துரையாடல் கூட்டம் 08-09-2018