தென்சென்னை மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம், ஆசிரியரணி மாநில சிறப்பு கூட்டம் 26-08-2018