தஞ்சை மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம் நடத்தும் நிகழ்வு 26-08-2018

தஞ்சை மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகம் நடத்தும் நிகழ்வு .

தலைப்பு: ஈரோட்டுக் குருகுலத்தின் போரட்டக்குணம்.

இடம்:பெரியார் இல்லம் கீழ்வீதி, தஞ்சாவூர்.

நாள்: 26-08-2018. மாலை 6.மணி முதல் 8.30 மணி வரை.